Personvernerklæring


Ved påmelding samtykker foresatte at Joshua King Football Academy kan behandle deltagernes og de foresattes personopplysninger. De er kjent med at de når som helst kan trekke sitt samtykke. Alle deltagerlister vil bli destruert kort tid etter arrangementet.

Når deltagerne melder seg på Joshua King Football Academy (JKFA) godkjenner de foresatte at JKFA og deres samarbeidspartnere kan komme og fotografere eller filme barna under arrangementet, og at dette materiellet kan brukes i JKFA og deres samarbeidspartneres markedsmateriell under og i ettertid av arrangementet. Ønsker de foresatte eller deltagerne i etterkant at dette materiellet ikke skal brukes må de ta direkte kontakt med den aktøren som bruker det. JKFA er kun ansvarlig for det materiellet JKFA bruker i sine kanaler.