Personvernerklæring


Ved påmelding samtykker foresatte at Joshua King Football Camp kan behandle deltagernes og de foresattes personopplysninger. De er kjent med at de når som helst kan trekke sitt samtykke. Alle deltakerlister vil bli destruert kort tid etter arrangementet.

Når deltagerne melder seg på Joshua King Football Camp (JKFC) godkjenner de foresatte at JKFC og deres samarbeidspartnere kan komme og fotografere eller filme barna under arrangementet, og at dette materiellet kan brukes i JKFC og deres samarbeidspartneres markedsmateriell under og i ettertid av arrangementet. Ønsker de foresatte eller deltagerne i etterkant at dette materiellet ikke skal brukes må de ta direkte kontakt med den aktøren som bruker det. JKFC er kun ansvarlig for det materiellet JKFC bruker i sine kanaler.