Påmelding sammen med programoversikt finner du under, samt på Zuccarellostiftelsens hjemmeside. Det vil være åpent for påmelding fra kl.12:00 torsdag 20. april.

PÅMELDING 2023

I lys av debatten rundt høye deltakeravgifter og stort utstyrspress i norsk idrett har Joshua King tatt initiativ til en gratis fotballskole som blir støttet av sponsorer med et høyt samfunnsengasjement.

Joshua King Football Camp vil i 2023 arrangeres sammen med Zuccarellostiftelsen. Organisasjonene ønsker deltakerne velkommen til tre uforglemmelige dager på Rommensletta 23.-25.juni 2023. Nytt av året er flere dager, flere deltakere (inkludert for tilrettelagt), gratis trenerkurs på vårparten, samt muligheter for skyss med KulTur-bussen til Sparebankstiftelsen DNB.

Sammen presenterer vi Joshua King Football Camp, en arena for selvutvikling og mestringsfølelse, uansett kjønn og bakgrunn.